Skip to main content

Workplace Adatvédelmi Irányelv

1. Hatáskör és cél

 • Fontosnak tartjuk az Ön adatainak védelmét és azt akarjuk, hogy az adatkezelést elszámoltathatóan és helyesen végezzük, a személyes adatok gyűjtés és felhasználása az Ön számára átlátható legyen. A Workplace a Facebook által létrehozott online platform, amely lehetővé teszi, hogy felhasználóként együttműködjön és megoszthassa a munkahelyi információkat. A Workplace platform magában foglalja a Workplace Prémium weboldalakat, alkalmazásokat és kapcsolódó online szolgáltatásokat (a továbbiakban együtt: "Szolgáltatás").
 • Ez az adatvédelmi irányelv („Adatvédelmi irányelv”) azt írja le, hogyan gyűjtik, használják és osztják meg az Ön információit és hogyan kezelik a személyes adatait a Szolgáltatás használata során.
 • A Szolgáltatást a munkáltató (Securitas Kft.) nyújtja Önnek. Ha Ön tanácsadóként jár el a Securitas Kft. nevében, a Szolgáltatást a Securitas Kft. biztosítja, amely engedélyezte az Ön részére a Szolgáltatáshoz való hozzáférést és annak használatát.
 • A szolgáltatás használata során a Securitas Kft. (adószám: 13167493-2-42) ("Securitas", "mi" vagy "nekünk") az Ön személyes adatainak kezelője. Kérjük, nézze meg a lent található elérhetőségeinket.
 • Felhívjuk figyelmét, hogy a Szolgáltatás elkülönül a többi Facebook szolgáltatástól, amelyet Ön használhat, hasonlóan a Facebook által saját feltételeik szerint biztosított egyéb szolgáltatásoktól. A félreértés elkerülése érdekében ez az Adatvédelmi Irányelv nem alkalmazható ilyen szolgáltatásokra.

2. Milyen információkat gyűjtenek Önről?

A Securitas a következő információkat gyűjtheti és kezelheti mikor Ön, kollégái vagy más felhasználók a Securitas Csoporton belül hozzáférnek a Szolgáltatáshoz:

 • az Ön elérhetősége, úgymint a teljes neve és e-mail címe;
 • felhasználóneve, jelszó;
 • munkakörére és arra az osztályra vonatkozó információk, ahol munkát végez, valamint egyéb munkájával kapcsolatos és a Securitas-ra vonatkozó információk;
 • a Szolgáltatás használatakor megadott tartalom, kommunikáció és egyéb információk, beleértve a fiókhoz való bejelentkezést, a tartalom létrehozását vagy megosztását és az üzenetet, vagy másokkal való kommunikációt. Ez magában foglalhatja az Ön által megadott tartalomban (vagyis a metaadatokban) szereplő, vagy azt érintő információkat, például a fénykép helyét vagy a fájl létrehozásának dátumát;
 • tartalom, kommunikációk és információk, amelyeket más személyek a szolgáltatás igénybevételekor nyújtanak. Ez magában foglalhatja az Önre vonatkozó információkat, például akkor, amikor megosztanak vagy kommentálnak egy fotót Önről, üzenetet küldenek Önnek, vagy feltöltik, szinkronizálják vagy importálják a kapcsolattartási adatait;
 • minden más Szolgáltatást igénybe vevő felhasználóval folytatott kommunikáció;
 • Securitas-nak küldött felhasználói kommunikáció, visszajelzés, javaslatok, ötletek;
 • számlázással kapcsolatos információk (attól függően, hogy fiók aktív volt-e a múlt hónapban) és;
 • minden olyan Szolgáltatásra vonatkozó információ, amit Ön vagy a Securitas a kapcsolatfelvétel, vagy a platform támogatása során ad meg.

3. Hogyan használjuk a személyes adatait?

A következő célból és jog alapján kezeljük a személyes adatait. 

Az adatkezelés célja

Az adatkezelés jogalapja

Az Ön személyes adatait annak érdekében, kezelik, hogy a Securitas felhasználói fiókot tudjon nyújtani Önnek, hozzáférést biztosítson a Szolgáltatáshoz és adminisztrálja a felhasználói fiókját a Szolgáltatásban.

Szolgáltatás teljesítése, más érdekeket ellensúlyozó jogos érdek

Securitas a személyes adatait is felhasználhatja annak érdekében, hogy ellenőrizze, megakadályozza, kivizsgálja vagy elvégezhesse a Szolgáltatás visszaélésével összefüggő egyéb intézkedéseket, vagy visszaéléseket a Securitas Adatvédelmi Szabályzatában foglalt rendelkezésekkel, és jelen Adatvédelmi Irányelvvel, vagy jogi intézkedésekkel, csalás gyanújával vagy a Securitas, vagy harmadik fél jogait sértő lehetséges fenyegetésekkel.

Az adatkezelés a jogos érdek alapján történik egyéb érdekek ellensúlyozását követően a Securitas az alábbi jogos érdekeket vette alapul:

• a Securitas érdeke, hogy bámely gyanú esetén megvizsgálja a Szolgáltatás nem jogszerű használatát és megtegye a szükséges intézkedéseket a Szolgáltatás bármilyen visszaélésével vagy a Workplace felhasználási feltételeinek, az Felhasználási szabályzatának vagy a Securitas Adatvédelmi Szabályzatának megsértése esetén;

Securitas érdeke, hogy kivizsgálja és bizonyítékokat hozzon elő a bűncselekmények vagy az érdekeit érintő fenyegetésekkel szemben;

• harmadik fél érdeke, hogy kivizsgálja és bizonyítsa a bűncselekményeket vagy érdekeit sértő fenyegetéseket, és / vagy

• a magyar vagy a külföldi hatóság érdeke, hogy bűnüldözési tevékenységet folytasson és bizonyítékokat gyűjtsön az ilyen célokra.

 

4. A személyes adatok megosztása

Az alábbi körülmények között és a következő okok miatt osztjuk meg személyes adatait az alábbi címzettekkel:

Securitas Kft. alkalmazottai: Munkatársaink csak akkor kezelik személyes adatait, ha azok feladataikat elvégzéséhez szükségesek, és az ilyen alkalmazottak csak az Ön személyes adatait dolgozzák fel utasításaink és jelen Adatvédelmi Irányelv szerint.

Harmadik fél szolgáltatók: Személyes adatait olyan harmadik fél szolgáltatókkal osztjuk meg, akik a Securitas- üzletághoz kapcsolódó bizonyos szolgáltatásokkal segítik a Securitas-t, és így személyes adatokat kezelünk a Securitas nevében. Ez a következőket foglalja magába:

 • IT infrastruktúra szolgáltatók, fejlesztők és tárhely szolgáltatók;
 • IT-t támogató szolgáltatások és;
 • más harmadik féltől származó szolgáltatók, mint például a szoftverszolgáltatók és a szolgáltatók, amelyek megkönnyítik vagy bizonyos szolgáltatásokat nyújtanak számunkra annak érdekében, hogy hozzáférhessünk a Szolgáltatáshoz;
 • Ezek a harmadik fél szolgáltatók jogosultak arra, hogy személyes adatait csak a szolgáltatásaink biztosításához szükséges módon használják fel, és nincsenek önálló jogaik személyes adatainak kezelésére vagy megosztására.

A Securitas továbbá meg fogja osztani személyes adatait, amelyeket a Securitas a Facebook-al ,mint a Szolgáltatás végső szolgáltatóval együtt gyűjtött össze, a Szolgáltatás nyújtása és támogatása érdekében, és minden egyéb kapott utasításnak megfelelően. Ilyen felhasználási példák a következők:

 • kommunikáció a felhasználókkal és az adminisztrátorokkal a szolgáltatás igénybevételével kapcsolatban;
 • a Szolgáltatás biztonságának és védelmének növelése a Securitas és más felhasználók számára, például a gyanús tevékenység, vagy az alkalmazandó feltételek, vagy politikák megsértése nyomán;
 • az Ön és a Securitas tapasztalatainak személyre szabása a Szolgáltatás részeként;
 • új eszközök, termékek vagy szolgáltatások kifejlesztése a Securitas szolgáltatáson belül;
 • a Szolgáltatás tevékenységének egyesítése az egyén által működtetett különböző eszközökön a szolgáltatás általános működésének javítása érdekében;
 • az esetlegesen előforduló hibák azonosítása, javítása és
 • adat- és rendszerelemzés, beleértve a Szolgáltatás javítását célzó kutatást.

Csoportos cégek: Személyes adatait megosztjuk fiókvállalatainkkal vagy leányvállalatainkkal, akik az Ön személyes adatait a nevünkben feldolgozzák. Ezek a felek kötelesek az ilyen személyes adatokat kizárólag a mi utasításaink alapján és az adatvédelmi irányelvekkel összhangban feldolgozni. Nincsen önálló joguk személyes adatainak feldolgozására vagy megosztására.

Egyéb felhasználók: Az Ön személyes adatai a Szolgáltatás többi felhasználója számára elérhetőek. Ezeket az adatokat csak a vállalaton belül és a Securitas Csoporton belül más felhasználókkal osztják meg.

5. Személyes adatainak az EU/EGT-n kívüli továbbítása

Az Ön általunk összegyűjtött személyes adatait az EU / EGT-n kívüli országba (azaz úgynevezett harmadik ország) továbbíthatják és feldolgozhatják, beleértve azokat az országokat is, amelyek az EU Bizottság szerint nem rendelkeznek megfelelő szintű védelemmel a személyes adatok kezelése szempontjából. Ebben az esetben minden szükséges lépést megteszünk az alkalmazandó jogszabályok szerint, hogy a személyes adataink határokon átnyúló továbbítása megfeleljen az alkalmazandó jognak. Csak olyan személyes adatokat továbbítunk az EU / EGT-n kívüli országba, ahol; i) az EU Bizottság úgy döntött, hogy a harmadik ország biztosítja a megfelelő védelmi szintet; ii) az átadást az uniós adatvédelmi rendelkezések (az Általános Adatvédelmi Rendelet – „GDPR” (2016/679) 46. cikkének (2) bekezdésének alkalmazásával biztosítják; vagy (iii) a címzettet az USA-EU adatvédelmi pajzs-keretrendszerének megfelelően tanúsították (a GDPR 45. cikke alapján). Az EU / EGT-n kívüli adattovábbítás szabályairól bővebb információkat találhat az Európai Bizottság honlapján, köztük azokat a mechanizmusokat, melyekre mi is támaszkodunk.

6. Harmadik fél linkjei és tartalma

A Szolgáltatás linkeket tartalmazhat harmadik felek által nyújtott és karbantartott weboldalakra és szolgáltatásokra. Az ilyen harmadik felek webhelyei és / vagy szolgáltatásai rendelkezhetnek saját használati és adatvédelmi szabályzatokkal, és az ilyen weboldalak és / vagy szolgáltatások használatát az ilyen használati feltételek és adatvédelmi irányelvek szabályozzák. Ellenőrizze a használati feltételeket és az adatvédelmi irányelvet minden egyes webhely és / vagy szolgáltatás esetében, amelyet meglátogat / használ. Ön tudomásul veszi és elfogadja, hogy a Securitas nem támogatja és nem vállal felelősséget az ilyen harmadik felek webhelyeinek és / vagy szolgáltatásainak viselkedéséért, jellemzőiért vagy tartalmáért, illetve bármely olyan tranzakcióért, amelyekre az ilyen weboldalak és / vagy szolgáltatások üzemeltetőjével köthet szerződést.

7. Megőrzés

 • Ön személyes adatai mindaddig megőrzésre kerülnek, amíg felhasználói fiókja van a Szolgáltatásban. A Securitas nem fogja megőrizni személyes adatait a felhasználói fiók deaktiválása vagy megszüntetése után, kivéve ha a megőrzést jogszabály írja elő, vagy az a Securitas törvényes érdekeinek védelme miatt szükséges (pl. egy folyamatban lévő jogi eljáráshoz) és ilyen esetben is csak addig, amíg az adatkezelés céljából feltétlenül szükséges.
 • Kérjük, vegye figyelembe, hogy a Szolgáltatáson létrehozott és megosztott tartalom a Securitas tulajdonában van, továbbra is a Szolgáltatáson maradhat és akkor is hozzáférhető, ha a Securitas kikapcsolja vagy megszünteti a felhasználói fiókját (azaz a Szolgáltatáson megadott tartalom hasonló a többi típusú tartalmakhoz (például előadások vagy emlékeztetők), amelyeket a munka során generálhat.

8. Az Ön jogai

 • Hozzáférhet, javíthat vagy törölhet olyan információkat, amelyeket a használt eszközökkel Szolgáltatásra töltött fel a Securitas-on belül (például a profiladatok szerkesztésével, vagy a tevékenységnaplón keresztül). Ha nem tudja ezt a Szolgáltatásban megadott eszközökkel elvégezni, bővebb információt a jogaival kapcsolatban lent olvashat, és jogai gyakorlása érdekében közvetlenül lépjen velünk kapcsolatba.
 • Önnek joga van hozzáférni az Ön által feldolgozott személyes adatokhoz és megkapni az Ön által feldolgozott személyes adatok másolatát úgynevezett nyilvántartási kivonat kérésével. Kérjük, vegye figyelembe, hogy Ön hozzáférési kérésével kapcsolatban további információkat kérhetünk Öntől a kérés hatékony kezelése érdekében és annak biztosítása céljából, hogy az információt a megfelelő személynek adják.
 • Önnek joga van ahhoz, hogy indokolatlan késedelem nélkül kérje az általunk helytelenül kezelt személyes adatok helyesbítését. Ez magában foglalja azt a jogot is, hogy adatkezelés célját (céljait) figyelembe véve kiegészíthesse az esetlegesen hiányosan kezelt személyes adatait.
 • Ön jogosult kérni személyes adatainak indokolatlan késedelem nélküli törlését, és a Securitas köteles a személyes adatait indokolatlan késedelem nélkül törölni, ha például a cél ami alapján a személyes adatokat kezelték és összegyűjtötték nem áll fenn, vagy ha visszavonja az adatkezelés alapjául szolgáló hozzájárulást, és ha az adatkezelésnek nincs jogalapja. Kérjük, vegye figyelembe, hogy nem kötelező a személyes adatok törlése, ha bebizonyíthatjuk, hogy a feldolgozásra szükség van, például a Securitas jogi kötelezettségének betartása vagy a jogi követelés létrehozása, gyakorlása vagy védelme, vagy ha más jogos indok is van az adatok megőrzésére.
 • Továbbá joga kérni, hogy a Securitas bizonyos feltételek mellett korlátozza személyes adatainak kezelését, például ha vitatja a személyes adatok pontosságát, a feldolgozás korlátozható egy olyan időszakra, amely lehetővé teszi a Securitas számára, hogy ellenőrizze az adatok helyességét, vagy ha Securitas adatkezelési célja megszűnt, de Ön igényt tart a személyes adatokra a jogi követelések megállapításához, gyakorlásához vagy védelméhez.
 • Önnek joga van bármikor kifogást emelni konkrét helyzethez köthető személyes adatainak Securitas által történő adatkezelésével kapcsolatban, ha az adatkezelés például jogos érdekeken alapul. Ha ellenzi az ilyen adatkezelést a Securitas már nem jogosult az Ön személyes adatainak ilyen jog alapján történő kezelésére, kivéve, ha a Securitas meg tudja nevezni az adatkezelés jogalapját, amely felülírja az Ön érdekeit, jogait és függetlenségét, vagy ha azt jogi követelések megállapítása, gyakorlása vagy védelme érdekében folytatják.
 • Bizonyos feltételek mellett jogosult megkapni Securitas-nak átadott személyes adatait, strukturált, általánosan használt és géppel olvasható formában, és jogában áll az ilyen személyes adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítani a nélkül, hogy a Securitas megpróbálná ezt megakadályozni, ahol a személyes adatait a Securitas az Ön hozzájárulása alapján vagy szerződés alapján kezeli, és az adatkezelés automatizált módon történik. Ilyen esetben Önnek jogosult kérni, hogy a Securitas személyes adatait közvetlenül más adatkezelőhöz továbbítsa, amennyiben ez technikailag megvalósítható.
 • Önnek joga van bármikor visszavonni a Securitas-nak adott személyes adatok kezelésére vonatkozó hozzájárulását a lenti kapcsolattartókon keresztül. Ha visszavonja a beleegyezését, kérjük vegye figyelembe, hogy ez nem érinti az Ön beleegyezése előtti adatkezelés jogszerűségét, és a Securitas bizonyos körülmények között más jogalappal is rendelkezhet az adatkezeléshez, ezért jogosult lehet az adatkezelés folytatására. Kérjük, vegye figyelembe, hogy ha visszavonja a beleegyezését előfordulhat, hogy a Securitas nem tud hozzáférést biztosítani a felhasználói fiókjához a Szolgáltatásban, és előfordulhat, hogy nem tudja használni a Szolgáltatást.
 • Önnek joga van panaszt benyújtani az illetékes adatvédelmi hatóságnál (Magyarországon: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (NAIH) - Levelezési cím: 1530 Budapest, Pf.: 5., Cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c, Telefon: +36 (1) 391-1400, Fax: +36 (1) 391-1410, honlap: http://www.naih.hu/, E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu) a lakóhelye szerinti országban, az országban, ahol dolgozik vagy ahol véleménye szerint a személyes adatait a vonatkozó adatvédelmi jogszabályokkal ellentétben kezelték.
 • Ha szeretne másolatot kapni az átalunk kezelt személyes adatairól, vagy ha a fent említett jogokat kívánja gyakorolni, kérjük, lépjen kapcsolatba velünk az alábbi elérhetőségek valamelyikén.

9. Az adatvédelmi irányelv módosításai

Securitas fenntartja a jogot, hogy módosítsa az Adatvédelmi Irányelvet. A Securitas köteles jelen Adatvédelmi Irányelvben bekövetkezett lényeges változtatások meghozatala előtt a változásokra körültekintően felhívni a figyelmét amennyiben a körülmények azt kívánják meg (pl. a Szolgáltatáson elhelyezett egyértelmű figyelemfelhívás).

10. Kapcsolattartók elérhetősége

Ha bármilyen kérdése merül fel személyes adatainak kezelésével, jelen Adatvédelmi Irányelvvel kapcsolatban, vagy egyéb módon észrevétele van a Securitas által kezelt személyes adataival kapcsolatban kérjük, lépjen kapcsolatba velünk, vagy lépjen kapcsolatba adatvédelmi tisztviselőnkkel.

Securitas Biztonsági Szolgáltatások Magyarország Kft.

Székhely: 1146 Budapest, Hermina út 17. 9. em.

Levelezési cím: 1386 Bp., Pf.: 906/75

Adatvédelmi kapcsolattartó

Név: dr. Hadas László Róbert

E-mail: info@securitas.hu; hadas.laszlo@securitas.hu

Adatvédelmi tisztviselő

Név: dr. Tóth Máté

E-mail: info@drtothmate.hu

Sajnáljuk, de ezt a böngésző típust honlapunk nem támogatja. A megfelelő felhasználói élmény érdekében kérjük, hogy a következő böngészők valamelyikét használja honlapunk megtekintéséhez: Chrome, Safari, Firefox vagy Edge.