2019. augusztus 14.

A Securitas AB egyetlen magyarországi leányvállalata

Felhívjuk szíves figyelmüket, hogy a Securitas Kft. a Securitas AB svéd anyacég 100%-os tulajdonában van és ezen kívül más hasonló nevű, mint pl. Securitas Gruppe, S.E.C.U.R.I.T.A.S GmbH cégekkel semmilyen kapcsolatban nem áll.

Magyarországon a Securitas Kft. a svéd Securitas AB egyetlen leányvállalata.

Társaságunk a világ élvonalában álló vagyonvédelmi cégcsoport magyarországi leányvállalataként elkötelezett híve a jogszabályoknak teljes mértékben megfelelő működésnek, különös tekintettel a bejelentett foglalkoztatásra és a tisztességes versenyre.

Ez a jogkövető magatartás azonban sok vagyonvédelmi cégre (cégcsoportra) nem jellemző, ami a bejelentett foglalkoztatás teljes, vagy részleges mellőzésében, az adózás teljes, vagy részleges kijátszásában, valamint a tisztességtelen piaci magatartásban realizálódik.

Sajnos az elmúlt időszakban több alkalommal előfordult, hogy a Securitas-hoz nagyon hasonló nevű cégek valótlan tény állításával a Securitas jó hírnevét (hitelképességét) sértették, illetőleg veszélyeztették. (Azt állították például, hogy a Securitas tulajdonosi köréhez tartoznak, vagy olyan nagy múltú cégek részére látnak el vagyonvédelmi szolgáltatást, akikkel valójában a Securitas Kft. áll szerződéses jogviszonyban.)

Jelen tájékoztatás célja, hogy Partnereink/ leendő Partnereinek és munkavállalóink egy pályázati eljárás vagy tárgyalás során kellő körültekintéssel járjanak el.

Abban a nem kívánatos esetben pedig, ha a Securitas-t érintő bármilyen tisztességtelen eljárást tapasztalnak, jelezzék azt munkatársaink felé!

Telefonszám: +36 (1) 323 0851

E-mail: info@securitas.hu