Szerzői jog

A Securitas Biztonsági Szolgáltatások Magyarország Kft. az alábbiakban foglalja össze a honlapra vonatkozó szerzői jogait.

Szerzői jog és védjegy

A honlap tartalma a szerzői jog által védett, a Securitas AB és a Securitas csoporthoz tartozó egyes vállalkozások ( a továbbiakban Securitas) tulajdonában van. Ha az a honlap tartalmát képező egyéb tájékoztatásban másként nem olvasható, a honlapon található valamennyi védjegy, logó, és embléma a Securitas tulajdonát képezi.
Amennyiben az a honlapon található egyéb figyelmeztetésben másként nem olvasható, az ott szereplő információk, dokumentumok megtekinthetők, másolhatók, nyomtathatók, és terjeszthetők, feltéve, hogy:
felhasználásuk alkalmával tájékoztatási célokat szolgálnak,
a Securitas tulajdonában lévő dokumentumként használják fel őket,
csak személyes használatra kerül sor,
kereskedelmi célokra azokat nem hasznosítják.

Személyes adatok

Ha Önnek honlapunk tartalmával kapcsolatban információra van szüksége, vagy állásra jelentkezik, csak az Ön által megadott, és az információ Ön részére történő megadásához, vagy jelentkezéséhez feltétlenül szükséges személyes adatait kezeljük az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény rendelkezéseinek megfelelően, azt a Securitas Biztonsági Szolgáltatások Magyarország Kft., valamint az Ön további hozzájárulásától függően a Securitas csoporthoz tartozó egyes vállalkozásokon kívül más természetes vagy jogi személy részére nem tesszük hozzáférhetővé. Kérésére, vagy ha a személyes adatok kezelésére már nincs szükség, a személyes adatait megsemmisítjük.

Állásra történő jelentkezés esetén, a pályázati anyagban feltüntetett személyes adatokat adatbázisunkban a pályázat benyújtásától számított 1 évig, a pályázó alkalmazása estén pedig korlátlan ideig megőrizzük.

A honlap tartalma

A honlap tartalmának egyetlen eleme sem minősül üzleti ajánlattételnek. Az ott szereplő adatok tájékoztató jellegűek. Az adatok teljességéért, pontosságáért, a honlapra való belépésből, annak használatából eredő károkért (a tényleges káron kívül ide értve az elmaradt hasznot, a felmerült költségeket, és a nem vagyoni károkat is) a Securitas és a licenctulajdonosok nem vállalnak felelősséget. A Securitas és a licenctulajdonosok fenntartják a jogot a honlap tartalmának előzetes figyelmeztetés nélküli javítására, vagy módosítására.

Kapcsolódó honlapok
A Securitas honlapja tartalmazhat olyan kapcsolódási pontokat, melyek más honlapok elérhetőségét lehetővé teszik. Ezek a honlapok mások tulajdonában állnak, tartalmukért a Securitas felelősséget nem vállal, még akkor sem, ha tartalmukat a Securitas érdekében munkát végző valamely személy jóváhagyta."

Cookie-k (sütik) használata

Tájékoztatjuk, hogy a honlapunkon ún. "cookie-at" használunk, melyek monitorozzák az Ön felhasználói szokásait ("megjegyzik" Önt és személyes beállításait). Tájékoztatjuk továbbá, hogy a honlapunk Ön által történő további használását a cookie-k működéséhez való hozzájárulásnak tekintjük.

Adatvédelmi szabályzatunk: