Securitas security guard Madrid

2018.május 25-től hatályba lép a GDPR rendelet

2018. május 11.

2018. május 25-től hatályba lép az Európai Parlament és Tanács (EU) 2016/679. számú általános adatvédelmi rendelete. A Securitas Kft. az elmúlt időszakban azt tapasztalta, hogy sok cég elkezdte az erre való felkészülést, azonban akadnak olyan cégek is, akik még most kezdik a követelmények tanulmányozását.

A Securitas Kft. az Európai Parlament és Tanács (EU) 2016/679. számú általános adatvédelmi rendeletére (a továbbiakban: GDPR) való megfelelést magas fokú prioritásként kezeli, többek között a személy- és vagyonvédelmi tevékenység gyakorlása során az érintettek nagy számára, valamint a magas bírságtényezőkre tekintettel.

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) szigorú követelményeket támaszt az adatokat kezelő, vagy feldolgozó személyekre vonatkozóan, és az Infotv.-el összhangban a személy- és vagyonvédelmi, valamint a magánnyomozói tevékenység szabályairólszóló 2005. évi CXXXIII. törvény (a továbbiakban: vagyonvédelmi törvény) különösen érzékenyen kezeli a vagyonvédelmi tevékenységet. A hamarosan hatályba lépő GDPR ezt a szigorú szabályozást továbbra is fenn kívánja tartani.

Fentieknek megfelelően, Társaságunk egy nagy gyakorlati tapasztalattal rendelkező adatvédelmi szakjogászt bízott meg az adatvédelmi feladatok ellátásával, aki az Adatvédelmi szabályzatot és eljárási rendet a GDPR- al összhangban felülvizsgálta. Mindezek mellett Társaságunk tájékoztatta Partnereit arról, hogy a közöttük lévő megbízási jogviszonyban - a GDPR és a vagyonvédelmi törvény szerint - ki minősül adatkezelőnek, illetve adatfeldolgozónak, ami alapján kezdeményezte a megbízási szerződések kiegészítését.